Badania on-line

Wykorzystaj dzisiejsze możliwości i przeprowadź z nami profesjonalne badanie w formie elektronicznej. Możliwości, jakie dają badania on-line przewyższają możliwości badań w tradycyjnej formie.

Przeprowadzając z nami badanie mają Państwo zagwarantowaną opiekę metodologiczną i analityczną nad całym projektem. Nasi graficy skonstruują ankietę w wymarzony przez Państwa sposób (rysunki, logo, zdjęcia, unikalny wygląd) – zgodnie z Państwa potrzebami.

Nasze umiejętności pozwalają nam zaprojektować różnego rodzaju badania w formie ankiety elektronicznej, dla przykładu:

 • zadawanie pytań zamkniętych, otwartych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru
 • pomiar czasu reakcji / udzielania odpowiedzi
 • prezentacja pytań w formie obrazów / rysunków, wykresów
 • zadawanie pytań na mapach preferencyjnych
 • lateralizacja przekazu oraz prezentacja pytań w czasie podprogowym
 • ocena kolorystyki dowolnego przedmiotu bądź logo

Projektujemy dla Państwa idealnie skomponowane ankiety badania opinii klientów, z wykorzystaniem zaawansowanych języków programowania. Pomagamy dobrać odpowiednią treść i formę pytania dla każdego aspektu, który chcą Państwo w badaniu zbadać.

Wszystkie dane zbierane są do bazy danych. Następnie opracowujemy raport z badania wedle planu, który wspólnie z Państwem ustalimy.

Stosujemy metody zabezpieczające wypełnianie ankiet przez te same osoby wielokrotnie, stosujemy hasła dostępu, aby żadna z niepowołanych osób nie udzielała odpowiedzi.

Konstruując ankietę otrzymują Państwo od nas unikalny link z ankietą, którą przesyłają Państwo swoim badanym klientom. Jedyne, czego nie podejmujemy się to dotarcie do badanych klientów. Możemy na Państwa życzenie rozesłać linki z badaniem do wybranej grupy osób, których listę Państwa nam dostarczą.

Nasze doświadczenie

W ramach przeprowadzenia z nami badania oferujemy Państwu:

 • opiekę metodologiczną i analityczną nad całym projektem,
 • konsultacje dotyczące treści i formy zadawanych pytań,
 • konsultacje dotyczące sposobu badania i ilości badanych osób,
 • konstrukcję, zaprogramowanie, zabezpieczenie ankiety,
 • dostosowanie „layoutu” ankiety zgodnie z życzeniem klienta,
 • konstrukcja ankiety „responsywnej” – dostosowanej wizualnie do urządzenia
 • zebranie danych wraz z monitorowaniem nietypowych zachowań badanych osób,
 • przeprowadzenie analiz statystycznych,
 • przygotowanie pełnego raportu z badania

Kontakt:

Dane kontaktowe

Pomocstatystyczna

Email: pomocstatystyczna@gmail.com

 • 2RC Consulting Sp. J.
 • Agencja PSYCHE S.C.
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • ARKA-TECH D. FOTEK Sp. J
 • Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
 • BAYER Sp. z o.o.
 • beeline GmbH Cologne, Germany
 • Biznes Partner Płock Sp. J.
 • Cargill (Polska) Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Centrum Medyczne. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.
 • Centrum Rozwoju Kompetencji Michał Ziemann
 • Dermostica Institute
 • Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
 • Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
 • Future Processing Sp. z o.o.
 • Edukacja, Promocja, Badania B.S.
 • Ghelamco Poland Sp. z o.o.
 • Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
 • MapaZdrowia.pl
 • MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
 • Oferteo sp. z o.o.
 • Paszport Do Eksportu Sp z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
 • PRO-MED S.C.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Taxonity Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu