Oferta

Badania do pracy dyplomowej czy pracy naukowej realizują Państwo z wielkim nakładem swojego czasu, sił a niekiedy również środków finansowych. Ukoronowaniem ich jest analiza statystyczna zebranych danych. Nasze profesjonalne podejście sprawi, że Państwa wysiłek nie pójdzie na marne.

Oferujemy opracowanie analiz statystycznych w pełnej, przystępnej dla każdego formie, wprowadzanie danych,pomoc w projektowaniu badań i opisie metodologii badania. Korzystając z naszych usług otrzymują Państwo nie tylko gotową analizę, ale również pomoc merytoryczną, wytłumaczenie wykonanej pracy, pomoc w kontakcie z promotorem, recenzentem, czasopismem naukowym. Jeżeli trzeba, podpowiadamy co zmienić i co poprawić zanim zlecą nam Państwo pracę. Pytania po wykonanej analizie mogą Państwo bezpłatnie zadawać nawet po kilku miesiącach po jej realizacji.

Przy analizie statystycznej korzystamy z takich technik i metod analiz jak:

 • sprawdzenie poprawności postawionych hipotez/pytań badawczych
 • statystyki opisowe: rozkłady częstości, sprawdzanie normalności rozkładów zmiennych, średnie, mediany, wariancje, odchylenia standardowe i inne
 • analizy chi-kwadrat, Phi, V-Crammer, McNemar, współczynnik kontyngencji, analiza ilorazu szans, ryzyka wsględnego
 • porównania grup: testy t, analizy wariancji: międzyobiektowe, wewnątrzobiektowe, mieszane; testy nieparametryczne
 • analizy związków: korelacje parametryczne (r-Pearson, kanoniczna) i nieparametryczne (np. tau-b Kendalla; rho Spearmana), cząstkowe, semicząstkowe, autokorelacje
 • analizy regresji: (liniowa, wieloraka, logistyczna, porządkowa)
 • analizy czynnikowe, analizy rzetelności i analizy mocy dyskryminacyjnych narzędzi badawczych
 • analizy skupień, skalowanie wielowymiarowe, MINNISA i PINDIS, mapy preferencji, analizy dyskryminacyjne
 • analizy szeregów czasowych, autokorelacji
 • analizy modeli strukturalnych, tzw analiza ścieżek
 • analizy przeżycia Kaplana-Meiera, modele regresyjne Coxa
 • analizy krzywej ROC
 • analizy korespondencji i skalowania optymalnego


Projektujemy i tworzymy rzetelne i wartościowe modele statystyczne i ekonometryczne dla różnych dziedzin nauki

Oferujemy również kontrolę statystyczną, czyli pomoc osobom, które zleciły prace komuś innemu i nie są zadowolone z wyników, które otrzymały. Poprawiamy prace innych, sprawdzamy, czy słusznie wydali Państwo swoje pieniądze. Sprawdzamy również poprawność wykonywanych przez Państwa analiz.

Oferujemy pomoc w zaplanowaniu badan ilościowych, opisie metody badawczej oraz w zaprojektowaniu i zaprogramowaniu badania. Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu rzetelnych, poprawnych metodologicznie ankiet i kwestionariuszy.

Część przykładowego opracowania

Przeprowadzamy analizy statystyczne na poziomie:

 • pracy licencjackiej
 • pracy magisterskiej
 • rozprawy doktorskiej
 • publikacji naukowych (polskich i zagranicznych czasopism)


Podane poniżej ceny dotyczą standardowych analiz. Jednak cena może być mniejsza bądź większa i uzależniona jest od obszerności pracy i ilości przeprowadzonych analiz.Cena (mniejsza bądź większa) jest przedstawiana przez nas mailowo bądź telefonicznie jeszcze przed podjęciem pracy, ale już po zapoznaniu się z poszczególnymi przypadkami. Aby rozwiać swoje wątpliwości zobacz przebieg kontraktu

Rodzaj usługiOpis usługiCena
Analizy
statystyczne
Analiza statystyczna (wykonanie analiz oraz sporządzenie całego rozdziału, raportu, w zrozumiałym języku dla czytelników, z tabelami, wykresami - kompletny charakter, gotowe do przedstawienia) 250
Wykonanie samej analizy statystycznej (w formie raportu SPSS, Statistica, MS Excel, Ms Word lub innych) 120
Wykonanie samego opracowania z analizy statystycznej na podstawie dostarczonych wyników statystycznych200zł
Modele statystyczneStworzenie modelu statystycznego, ekonometrycznegodo uzgodnienia
Projektowanie
badań
Przygotowanie planu badawczego wraz z hipotezami 170
Przygotowanie kwestionariusza, ankietydo uzgodnienia
Opisanie gotowej części pracy: metoda badawcza 200
Kontrola
statystyczna
Sprawdzenie poprawności wykonanych analiz statystycznych (standardowe analizy)do uzgodnienia
Poprawa przeprowadzonych analiz statystycznychdo uzgodnienia
Język
opracowania
Opracowanie w języku angielskim+70%
Tłumaczenie gotowej pracy / projektu na język angielskido uzgodnienia

Opinie naszych klientów

Orto-med.com.plpomocstatystycznaPotrzebowałem obliczeń statystycznych do pracy doktorskiej. Po wysłaniu danych w ciągu paru dni, za przystępną cenę, otrzymałem obliczenia z profesjonalnym komentarzem. Szczerze polecam

ŁukaszpomocstatystycznaAnalizy zostały zweryfikowane przez specjalistów w Londynie i ocenione bardzo korzystnie

Ghelamco Poland Sp. z o.o.pomocstatystycznaZadanie zostało wykonane rzetelnie i w bardzo krótkim, szybszym niż przewidywała umowa w terminie Przedstawiony raport pod względem merytorycznym i estetycznym był na bardzo wysokim poziomie

KasiapomocstatystycznaWspółpraca na wysokim poziomie, szybki, sprawny kontakt, doskonała znajomość tematu. Jednym słowem praca przygotowana profesjonalnie, zgodnie z moimi wymaganiami.

MateuszpomocstatystycznaGorąco polecam "PomocStatystyczna.pl". Mila i kompetentna obsługa, doskonały kontakt przy konsultacjach przed i w trakcie wykonywania analizy;last-but-not-least: usługa wykonana została terminowo i po przystępnej cenie

Warsztaty rozwoju osobistegopomocstatystycznaEfekt końcowy był absolutnie satysfakcjonujący i umożliwił mi ukończenie pracy badawczej bez stresu i wątpliwości, że analizy zawierają jakiekolwiek błędy czy niedociągnięcia.

2R Consulting Sp.J.pomocstatystycznaZespół PomocStatystyczna.pl kilkukrotnie wykonywał dla Spółki w sposób rzetelny zaawansowane analizy statystyczne na potrzeby realizowanych projektów.